Autor: Marta Pawlak

Rusza wakacyjny konkurs „Gdzie ja, tam PGE GiEK Skra”

To już jedenasta odsłona wakacyjnego konkursu fotograficznego organizowanego przez PGE GiEK Skrę. Na kibiców biorących udział w zabawie czekają atrakcyjne nagrody!

W tegorocznej edycji konkursu „Gdzie ja, tam PGE GiEK Skra” na żółto-czarnych kibiców czeka delikatna zmiana zasad. Aby wziąć udział w konkursie, należy dodać wakacyjne zdjęcie z żółto-czarnym motywem na Instagrama bądź Facebooka, oznaczyć profil klubu oraz dodać hasztag #gdziejatampgegiekskra2023. Zdjęcie z szalikiem, koszulką a może innym żółto-czarnym gadżetem? Liczy się pomysłowość i kreatywność!

Konkurs podzielony jest na dwie tury. Pierwsza rozpoczyna się 1 lipca i potrwa do 31 lipca. Druga trwała będzie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

W każdej z tur wyłonione zostaną trzy nagrodzone prace, a o wygranej zdecyduje ilość polubień zgromadzona pod zdjęciami biorącymi udział w konkursie. Ich autorzy otrzymają:

- za 1. miejsce – dwa karnety na mecze PGE GiEK Skry Bełchatów w sezonie 2023/2024 oraz koszulkę z autografami zawodników PGE  GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2023/2024,

- za 2. miejsce – koszulkę z autografami zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2022/2023 oraz piłkę z autografami zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2023/2024,

- za 3. miejsce – piłkę z autografami zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2022/2023.

Dodatkowo co tydzień ogłaszany będzie „mały zwycięzca”, na którego czekać będą klubowe gadżety.

Kolejną nowością przewidzianą podczas tegorocznej edycji konkursu jest Nagroda PGE GiEK Skry, w której to autor zwycięskiego zdjęcia, wyłoniony przez jury, otrzyma podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany przez siebie mecz w sezonie 2023/2024.

W ubiegłych latach żółto-czarne barwy wraz z naszymi kibicami zwiedziły naprawdę pokaźną część świata. Odwiedziły między innymi Malediwy, Londyn, Chorwację czy Karpacz i Międzyzdroje!

Zapraszamy do udziału w konkursie!

UWAGA! Aby wziąć udział w konkursie, post konkursowy musi być publiczny! Należy  również zaakceptować regulamin oraz przesłać w wiadomości prywatnej poniższe zgody i oświadczenia. Można znaleźć je również w regulaminie konkursu (REGULAMIN). W treści wiadomości podaj również swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz krótki opis zdjęcia. Wiadomości prosimy przesyłać na oficjalne konto PGE Skry Bełchatów w mediach społecznościowych.

Nieprzesłanie wiadomości lub przesyłanie niekompletnej wiadomości jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

***

Oświadczenia i zgody do umieszczenia w wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, imienia i miejscowości na stronie internetowej KPS Skra Bełchatów S.A. oraz w mediach społecznościowych Klubu. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11A. Posiadam wiedzę, że podanie moich danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych KPS Skra Bełchatów S.A. w zakresie otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji Organizatora.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci fotografii przez KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11 na potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i PGE GiEK Skra”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie na stronie internetowej KPS Skra Bełchatów S.A. oraz portalu społecznościowym Facebook, Instagramie oraz Twitterze.

Oświadczam, że jestem autorem wszelkich treści, utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jakie powstały w związku z wykonaniem zadania na potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i PGE GiEK Skra”.

Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe w związku z wykonaniem zadania na potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i PGE GiEK Skra”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/-am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z przedmiotu zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania zadania konkursowego.

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec KPS Skra Bełchatów S.A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: KPS Skra Bełchatów S.A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidzianew regulaminie konkursu.