Autor: Marta Pawlak

Przed nami sierpniowa edycja konkursu „Gdzie ja, tam PGE GiEK Skra”

Do końca sierpnia potrwa II tura wakacyjnego konkursu „Gdzie ja, tam PGE GiEK Skra”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne, żółto-czarne nagrody!

W tegorocznej edycji konkursu „Gdzie ja, tam PGE GiEK Skra” na żółto-czarnych kibiców czeka delikatna zmiana zasad. Aby wziąć udział w konkursie należy dodać wakacyjne zdjęcie z żółto-czarnym motywem na Instagrama bądź Facebooka, oznaczyć profil klubu oraz dodać hasztag #gdziejatampgegiekskra2023. Zdjęcie z szalikiem, koszulką a może innym żółto-czarnym gadżetem? Liczy się pomysłowość i kreatywność!

Konkurs podzielony jest na dwie tury. Pierwsza trwała 1 do 31 lipca – otrzymaliśmy w niej wiele ciekawych zdjęć z różnych zakątków nie tylko polski, ale i świata.

Druga tura trwa do 31 sierpnia. O wygranej zdecyduje ilość polubień zgromadzona pod zdjęciami biorącymi udział w konkursie. Ich autorzy otrzymają:

- za 1. miejsce – dwa karnety na mecze PGE GiEK Skry Bełchatów w sezonie 2023/2024 oraz koszulkę z autografami zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2023/2024,

- za 2. miejsce – koszulkę z autografami zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2022/2023 oraz piłkę z autografami zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2023/2024,

- za 3. miejsce – piłkę z autografami zawodników PGE GiEK Skry Bełchatów z sezonu 2022/2023.

Dodatkowo co tydzień ogłaszany będzie „mały zwycięzca” na którego czekać będą klubowe gadżety.

Kolejną nowością przewidzianą podczas tegorocznej edycji konkursu jest Nagroda PGE GiEK Skry, w której to autor zwycięskiego zdjęcia, wyłoniony przez jury, otrzyma podwójną wejściówkę na dowolnie wybrany przez siebie mecz w sezonie 2023/2024.

W I turze konkursu „Gdzie ja, tam PGE GiEK Skra” żółto-czarne gadżety odwiedziły między innym Dziwnowo, Leszno, czy Bułgarski Nesebar.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

UWAGA! Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować regulamin oraz przesłać w wiadomości prywatnej poniższe zgody i oświadczenia. Można znaleźć je również w regulaminie konkursu (REGULAMIN). W treści wiadomości podaj również swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz krótki opis zdjęcia. Wiadomości prosimy przesyłać na oficjalne konto PGE GiEK Skry Bełchatów w mediach społecznościowych. Nieprzesłanie wiadomości lub przesyłanie niekompletnej wiadomości jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

***

Oświadczenia i zgody do umieszczenia w wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, imienia i miejscowości na stronie internetowej KPS Skra Bełchatów S.A. oraz w mediach społecznościowych Klubu. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11A. Posiadam wiedzę, że podanie moich danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych KPS Skra Bełchatów S.A. w zakresie otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji Organizatora.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci fotografii przez KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11 na potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i PGE GiEK Skra”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie na stronie internetowej KPS Skra Bełchatów S.A. oraz portalu społecznościowym Facebook, Instagramie oraz Twitterze.

Oświadczam, że jestem autorem wszelkich treści, utworów – w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jakie powstały w związku z wykonaniem zadania na potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i PGE GiEK Skra”.

Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe w związku z wykonaniem zadania na potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i PGE Skra”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/-am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z przedmiotu zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania zadania konkursowego.

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec KPS Skra Bełchatów S.A. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: KPS Skra Bełchatów S.A. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.