Autor: PGE Skra

PGE Polska Grupa Energetyczna z nowym zarządem

PGE Polska Grupa Energetyczna, strategiczny sponsor PGE Skry Bełchatów, ma nowy zarząd. Stanowisko prezesa w XI kadencji objął Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski w sektorze energetycznym od 10 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich. Ostatnio pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła, gdzie przeprowadził m.in. proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez Grupę PGE od francuskiego EDF oraz zbudował silną linię biznesową zajmującą się ciepłownictwem w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Nowemu prezesowi zarządu w pracy będą pomagać także Ryszard Wasiłek, który został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, Paweł Strączyński (wiceprezes ds. finansowych), Paweł Cioch (wiceprezes ds. korporacyjnych) oraz Paweł Śliwa (wiceprezes ds. innowacji). Kadencja nowego zarządu potrwa trzy lata.

- PGE Polska Grupa Energetyczna potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania jakie ma przed sobą. Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to cel, który stawiam przed sobą – mówi w oficjalnym komunikacie Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Dąbrowski jest uczestnikiem debaty publicznej na temat kierunków rozwoju energetyki, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i bezpieczeństwa energetycznego. Jako prezes PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, występował jako zwolennik aktywnej współpracy z samorządem terytorialnym i lokalnymi dystrybutorami ciepła.

Warto dodać, że branża energetyczna poprzez Elektrownię Bełchatów, z którą klub zawarł pierwszą umowę patronacką w 1991 roku, poprzez BOT i dziś Polską Grupę Energetyczną, cały czas jest z PGE Skrą. Dzięki klubowi, który występuje nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej, sponsor strategiczny może liczyć na promocję w całej Europie. To z kolei może przełożyć się na nowe relacje biznesowe.

KPS Skra Bełchatów S.A. gratuluje nowemu zarządowi i życzy powodzenia w dalszym rozwoju firmy. - Jednocześnie dziękujemy za owocną współpracę w ostatnich latach dotychczasowym prezesom, na czele z Henrykiem Baranowskim. Prezesowi Dąbrowskiemu życzę sukcesów na nowym stanowisku i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli przeżywać siatkarskie emocje i święcić sukcesy. Już teraz serdecznie zapraszam na mecze naszej drużyny - mówi Konrad Piechocki, prezes zarządu KPS Skra Bełchatów S.A.