Autor: Aleksandra Filipiak-Graczykowska

Ostatnie dni na udział w I turze wakacyjnego konkursu fotograficznego

Już tylko przez kilka dni - do 31 lipca - można brać udział w I turze wakacyjnego konkursu fotograficznego. Do zgarnięcia są cenne upominki!

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać na adres konkurs@skra.pl swoje wakacyjne zdjęcie z motywem PGE Skry. Może to być zdjęcie z szalikiem, koszulką, filiżanką, innym gadżetem albo dowolnym motywem związanym z klubem. Liczy się pomysłowość i kreatywność!

Konkurs podzielony jest na dwie tury. Pierwsza rozpoczęła się 2 lipca i trwa do 31 lipca. Druga będzie trwała od 2 do 31 sierpnia. Z każdej tury przez konkursowe jury wybrane zostaną trzy zwycięskie zdjęcia. Ich autorzy otrzymają:

- za 1. miejsce – dwa karnety na mecze PGE Skry Bełchatów w sezonie 2022/2023,
- za 2. miejsce – walizka – taka sama, z jaką na mecze podróżują zawodnicy,
- za 3 miejsce – koszulka z autografami zawodników PGE Skry z sezonu 2021/2022 oraz podwójne wejściówki na trzy wybrane spotkania domowe w sezonie 2022/2023.

W ubiegłych latach dotarły do nas zdjęcia z Karpacza, Międzyzdrojów, a nawet z Londynu! Zapraszamy do udziału w konkursie!

Uwaga! W treści maila konkursowego muszą znaleźć się poniższe oświadczenia i zgody. Można je również znaleźć w regulaminie konkursu [KLIKNIJ I POBIERZ]. W tytule wiadomości należy wpisać hasło "Gdzie ja, tam PGE Skra", natomiast w treści – oprócz swojej pracy konkursowej – należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu oraz dodać krótki opis zdjęcia.

***

Oświadczenia i zgody do umieszczenia w treści maila

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, imienia i miejscowości na stronie internetowej KPS Skra Bełchatów S.A. oraz w mediach społecznościowych Klubu. Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11A. Posiadam wiedzę, że podanie moich danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych KPS Skra Bełchatów S.A. w zakresie otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji Organizatora.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci fotografii przez KPS Skra Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 11 na potrzeby konkursu „Gdzie ja, tam i PGE Skra”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie na stronie internetowej KPS Skra Bełchatów S.A. oraz portalu społecznościowym Facebook, Instagramie oraz Twitterze.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.