Autor: Biuro Prasowe

Oświadczenie KPS Skry Bełchatów

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi, KPS SKRA BEŁCHATÓW informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. wypowiedział Kacprowi Piechockiemu umowę o profesjonalne świadczenie usług sportowych, wskazując przyczyny uniemożliwiające kontynuację współpracy z zawodnikiem w sezonie 2023/2024.
Jednocześnie Klub złożył propozycję ugodowego zakończenia współpracy oraz wyznaczył tygodniowy termin na zawarcie porozumienia. Z uwagi na brak porozumienia w tym terminie, w szczególności odrzucenie przez Pana Kacpra Piechockiego oferty Klubu, umowa uległa rozwiązaniu ze skutkiem na 8 czerwca 2023 r.
W świetle powyższego Pan Kacper Piechocki jest „Zawodnikiem Wolnym” w rozumieniu Regulaminu profesjonalnego współzawodnictwa w piłce siatkowej.