×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 4971.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Bełchatów, dn. 23.03.2015r.


                                                                                               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

        Dotyczy: „Wykonanie i przygotowanie elementów scenografii meczy oraz innych wydarzeń na potrzeby  projektu PGE SKRA BEŁCHATÓW – Sportową Perłą Województwa Łódzkiego”.

Działając na podstawie „Zasad udzielania zamówień  dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”w ramach Osi Priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007-2013, Działania III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstw, Marketing i Promocja Produktów i „Marek” Regionalnych i Lokalnych, Zamawiający – KPS SKRA Bełchatów S.A. informuje, iż zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu NR 1/RPO WŁ/2015 z dnia 04.03.2015r. wpłynęły następujące oferty:

- IDP INTERSIGN Marek Józefiak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 90-505 Łódź,
- LUKSTAR Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola,
- Drukarnia wielkoformatowa CITYDRUK Sp. z o.o., ul. Parkowa 4, 58-302 Wałbrzych,
- Eprint System Sp. z o.o. ul. Zawiszy czarnego 10, 91-829 Łódź, NIP: 726-156-02-10,
- F.H.U. Mariola Borkowska, ul. Abp. J. Ablewicza  13/21, 33-100 Tarnów,
- Agencja reklamowa GRAPE Spóła cywilna, Marzanna Jarosz, Sławomir Jarosz, ul. Graniczna 51, 09-407 Płock

oferujących wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu i przygotowaniu elementów scenografii meczy oraz innych wydarzeń na potrzeby  projektu PGE SKRA BEŁCHATÓW – Sportową Perłą Województwa Łódzkiego.

Lp.   Wykonawca                                                                                           Wartość brutto       
1.    IDP INTERSIGN Marek Józefiak                                                                    27 785,70       
2.    LUKSTAR Łukasz Mąkowski                                                                           9796,95       
3.    Drukarnia wielkoformatowa CITYDRUK Sp. Z o.o.                                           14 870,70       
4.    Eprint – system Sp. z o.o.                                                                          18 179,40       
5.    F.H.U. Mariola Borkowska                                                                             9 215,41       
6.    Agencja Reklamowa GRAPE Spółka cywilna, Marzanna Jarosz, Sławomir Janosz    11 831,37    

Według wymagań zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
Koszt brutto – waga 100%.

Punktacja przedstawia się następująco:

Lp.   Wykonawca                                                                                              Punkty za kryterium „Koszt brutto”      Suma otrzymanych punktów       
1.    IDP INTERSIGN Marek Józefiak                                                                                       33,17                                            33,17       
2.    LUKSTAR Łukasz Mąkowski                                                                                            94,06                                            94,06       
3.    Drukarnia wielkoformatowa CITYDRUK Sp. Z o.o.                                                              61,97                                            61,97       
4.    Eprint – system Sp. z o.o.                                                                                             50,69                                            50,69       
5.    F.H.U. Mariola Borkowska                                                                                                100                                              100       
6.    Agencja Reklamowa GRAPE Spółka cywilna, Marzanna Jarosz, Sławomir Janosz                       77,89                                            77,89    

Punkty za kryterium zostały wyliczone według wzoru:

KBN – Najniższy Koszt Brutto wśród złożonych ofert
KBB – Koszt Brutto Badanej oferty
W – Waga kryterium

Uzasadnienie przyznania punktacji:

- „Koszt brutto” – punkty w tym kryterium zostały wyliczone zgodnie z powyższym wzorem;
Z powyższych ofert spełniających warunki zapytania wybrano ofertę najkorzystniejszą:
 
1.    F.H.U. Mariola Borkowska, ul. Abp. J. Ablewicza  13/21, 33-100 Tarnów        9 215,41    

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca: F.H.U. Mariola Borkowska zaproponował najniższy koszt brutto.

Stronami umowy są:
 
Zamawiający    KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów       
Wykonawca    F.H.U. Mariola Borkowska, ul. Abp. J. Ablewicza  13/21, 33-100 Tarnów    

Informacja o wynikach wyboru Wykonawcy umieszczona zostanie na portalu: www.skra.pl/marka-regionalna/zapytania-ofertowe-przetargi
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wszystkie informacje można też znaleźć w załączniku.

Program Regionalny
Promuj Łódzkie
Centrum Obsługi Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Sponsor strategiczny

PGE

Szybki kontakt

Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

KPS Skra Bełchatów S.A.
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
POLAND

tel/fax: +48 44 739 89 80
www.skra.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.