×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 4971.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                                                                                                                      Bełchatów, dn. 25.11.2014r.


                                                                                          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

        Dotyczy: Przygotowania i kompleksowej obsługi konferencji pt. „Wydarzenie sportowe i jego rola w kreowaniu wizerunku organizacji” w ramach projektu „PGE SKRA BEŁCHATÓW – Sportową Perłą Województwa Łódzkiego”.

Działając na podstawie „Zasad udzielania zamówień  dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”w ramach Osi Priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007-2013, Działania III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstw, Marketing i Promocja Produktów i „Marek” Regionalnych i Lokalnych, Zamawiający – KPS SKRA Bełchatów S.A. informuje, iż zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu NR 3/RPO WŁ/2014 z dnia 05.11.2014r. wpłynęły następujące oferty:
    Events Center Creative Agency  „ECCA” Krzysztof Koczur, ul. Zeylanda 3/9, 60-808 Poznań, NIP: 937-251-14-28
    Acora Events Katarzyna Gadomska, ul. Longinusa Podbipięty 2/14, 92-440 Łódź, NIP: 947-178-76-36,
    Eprint System Sp. z o.o. ul. Zawiszy czarnego 10, 91-829 Łódź, NIP: 726-156-02-10,

oferujących wykonanie zamówienia polegającego na przygotowaniu i kompleksowej obsłudze konferencji pt. „Wydarzenie sportowe i jego rola w kreowaniu wizerunku organizacji”

Lp.    Wykonawca    Wartość brutto
1.    Events Center Creative Agency  „ECCA” Krzysztof Koczur    13 649,31
2.    Acora Events Katarzyna Gadomska    59 848,11
3.    Eprint System Sp. z o.o.    31 683,33

Według wymagań zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
Koszt brutto – waga 100%.

Punktacja przedstawia się następująco:

Lp.    Wykonawca    Punkty za kryterium „Koszt brutto”    Suma otrzymanych punktów
1.    Events Center Creative Agency  „ECCA” Krzysztof Koczur    100    100
2.    Acora Events Katarzyna Gadomska    22,81    22,81
3.    Eprint System Sp. z o.o.    43,08    43,08

Punkty za kryterium zostały wyliczone według wzoru:
KBN/KBB*W
KBN – Najniższy Koszt Brutto wśród złożonych ofert
KBB – Koszt Brutto Badanej oferty
W – Waga kryterium

Uzasadnienie przyznania punktacji:
    „Koszt brutto” – punkty w tym kryterium zostały wyliczone zgodnie z powyższym wzorem;

Z powyższych ofert spełniających warunki zapytania wybrano ofertę najkorzystniejszą:
1.    Events Center Creative Agency  „ECCA” Krzysztof Koczur, ul. Zeylanda 3/9, 60-808 Poznań,    13 649,31

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca: Events Center Creative Agency  „ECCA” Krzysztof Koczur zaproponował najniższy koszt brutto.

Stronami umowy są:

Zamawiający    KPS Skra Bełchatów S.A., ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów
Wykonawca    Events Center Creative Agency  „ECCA” Krzysztof Koczur, ul.

Informacja o wynikach wyboru Wykonawcy umieszczona zostanie na portalu: www.skra.pl/marka-regionalna/zapytania-ofertowe-przetargi

Dziękujemy za złożenie ofert.

Program Regionalny
Promuj Łódzkie
Centrum Obsługi Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Sponsor strategiczny

PGE

Szybki kontakt

Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

KPS Skra Bełchatów S.A.
ul. Dąbrowskiego 11
97-400 Bełchatów
POLAND

tel/fax: +48 44 739 89 80
www.skra.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.