„PGE Skra Bełchatów – sportową perłą województwa łódzkiego”

Już po raz piąty Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał unijne dofinansowanie projektom, które będą promować region. Pieniądze z UE trafią m.in. do siatkarzy PGE Skry – „sportowej perły województwa łódzkiego”.

Projekt klubu z Bełchatowa jest jednym z dwudziestu jeden, które zyskały aprobatę komisji. Zarząd Województwa Łódzkiego docenił jego markę. Dzięki swojej dotychczasowej działalności i osiąganym wynikom klub może stać się w regionie siłą napędową rozwoju ruchu turystycznego i edukacyjnego związanego ze sportem, którego rozwój został zapisany jako jeden z celów strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W dzisiejszych czasach sukces sportowy postrzegany jest już nie tylko jako sukces samej organizacji sportowej czy pojedynczego sportowca, ale jako sukces wspólnoty lokalnej i ponadlokalnej. Sport staje się potężnym „przemysłem” jak i wiodącą działalnością kulturalna. Działania podejmowane w ramach programu „PGE Skra Bełchatów - sportową perłą województwa łódzkiego” mają przede wszystkim wzmocnić postrzeganie PGE Skry i województwa łódzkiego jako propagatorów i edukatorów sportu w kraju oraz poza jego granicami. Wszystkie wydarzenia zaproponowane w projekcie i związane z nimi pozytywne emocję będą doskonałą okazją do kreowania takiego wizerunku regionu, promocji oraz pośrednio aktywizacji lokalnej gospodarki. W te inicjatywy idealnie wpisują się działania marketingowe PGE Skry Bełchatów, koncentrujące się wokół pozytywnego kreowania wizerunku klubu, ale i całego regionu łódzkiego.

 Projekt „PGE Skra - sportową perłą województwa łódzkiego” ma na celu dalsze promowanie województwa jako stolicy polskiej siatkówki. Bełchatowski klub działając wg najwyższych światowych standardów zamierza promować nasz region w kraju i zagranicą m.in. poprzez: organizację Ogólnopolskiego Zlotu Kibiców PGE Skry, konferencje tematyczne, „Siatkarski Tour” po Polsce czy wyjazdy europejskie. Dzięki aktywności zawodników, klubu i kibiców ten wizerunek ma szansę być dalej skutecznie eksponowany.

Program Regionalny
Promuj Łódzkie
Centrum Obsługi Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Strategic Sponsor

PGE

Contact

Klub Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A.

KPS Skra Bełchatów S.A.
11 Dąbrowskiego Street
97-400 Bełchatów
POLAND

tel/fax: +48 44 739 89 80
www.skra.pl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.